เปรียบเทียบแคปซูลน้ำมันรำข้าว R&G กับยี่ห้ออื่น

เปรียบเทียบแคปซูลน้ำมันรำข้าว R&G กับยี่ห้ออื่น

         

โดยส่วนประกอบต่อ 1 แคปซูล : 500 มิลลิกรัม
น้ำมันรำข้าวจมูกข้าว R&G  มีปริมาณสารสำคัญสูง เช่น

 • กรดโอเลอิก : มี 255 มก.
  ( ยี่ห้ออื่นมีอยู่ระหว่าง 200 – 255 มก. )
 • กรดไลโนเลอิค : มี 150.5 มก.
  ( ยี่ห้ออื่นมีอยู่ระหว่าง 150 – 170 มก. )
 • แกมม่าออริไซนอน : มี 8 มก.
  ( ยี่ห้ออื่นมีอยู่ระหว่าง 7.5 – 8 มก. )
 • วิตามินอี : มี 0.75 มก.
  ( ยี่ห้ออื่นมีอยู่ระหว่าง 0.5 – 0.75 มก. )
  ในรูปของโทโคเฟอร์รอล โทโคไตรอีนอล

เพราะใช้การสกัดแบบบีบเย็น โดยไม่ใช้ความร้อนในขบวนการเลย ตั้งแต่การ เตรียมวัตถุดิบ จนถึงขั้นสุดท้ายเป็นน้ำมัน แต่ในระหว่างขบวนการอาจเกิดความร้อนจากการเสียดสีได้ แต่อุณหภูมิที่ถูกถ่ายทอดสู่น้ำมันต้องไม่เกิน 40 องศา C จึงทำให้สามารถรักษาคุณค่าทางสารอาหารของจมูกข้าวและรำข้าวได้เกือบครบถ้วน สะอาด และปลอดภัยกว่า

 • น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว R&G ชนิดแคปซูล ผ่านกระบวน การจัดการที่ได้มาตรฐาน GMP ใช้การสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบบีบเย็น ซึ่งไม่ใช้สารเคมีใดใดในขั้นตอนการสกัดน้ำมัน ทำให้น้ำมันที่ได้จะเรียกว่า VERGIN OIL ต่างจาก น้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสกัดที่ใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย ซึ่งใช้ เฮกเซน (Hexane) เป็นตัวทำละลาย จะทำให้น้ำมันที่ได้มีสีที่ออกไปทางสีน้ำตาลและอาจมีตะกอนสีดำ รวมทั้งมีอาจมีกลิ่นคล้ายน้ำมันก๊าด
 • ดังนั้น น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ชนิดแคปซูล อาร์แอนด์จี จึงมีสีเหลืองใส ไม่มีตะกอนตกค้าง ปลอดภัยจากสารเคมีเจือปน ข้าวที่ใช้ในการผลิตเป็นข้าวหอมมะลิไทย ปลอดสารพิษ