ขั้นตอนการสกัด “น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว”

  สกัดโดยวิธีบีบเย็น : เดิมวิธีนี้แทบจะเป็นได้ยากในกรณีของรำข้าว เพราะมีน้ำมันน้อย ไม่เหมือนมะพร้าว งาทานตะวัน ถั่วเหลือง อื่นๆ แต่ปัจจุบันสามารถทำได้ โดยสามารถสกัดน้ำมันได้ประมาณ 2 %โดยน้ำหนัก การสกัดน้ำมันจมูกข้าวและน้ำมันรำข้าว แบบบีบเย็น คุณภาพสูง (สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) การสกัดแบบบีบเย็น คือ การบีบสกัดน้ำมันจากพืช โดยไม่ใช้ความร้อนในขบวนการเลย ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ จนถึงขั้นสุดท้ายเป็นน้ำมันพืช แต่ในระหว่างขบวนการอาจเกิดความร้อนจากการเสียดสีได้ แต่อุณหภูมิที่ถูกถ่ายทอดสู่น้ำมันต้องไม่เกิน 40 องศา C มีปริมาณสารสำคัญสูง 
  วิธีนี้จะช่วย รักษาคุณภาพของสารอาหาร และสารสำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว อยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะได้ น้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุด จึงเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร เนื่องจาก การผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ด้วยวิธีการบีบเย็น จะทำได้ช้า และจะได้ น้ำมันปริมาณน้อย ต่อปริมาณรำข้าว ไม่มีการเติมสารเคมี ไม่มีความร้อน จึงทำให้ได้น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ที่มีคุณภาพสูงมาก คุณค่าของอาหารในรำข้าวและจมูกข้าวยังมีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพสูง