น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวดีอย่างไร

น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวดีอย่างไร

น้ำมันสกัดจมูกข้าวและรำข้าวข้าว : ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดข้าว ซึ่งปกติเวลาทานข้าวจะไม่ได้สารอาหารเหล่านั้น เอาง่ายๆ ใครทานข้าวไม่ได้ก็คือทานน้ำมันรำข้าวไม่ได้ เพราะน้ำมันรำข้าวก็คือข้าวเหมือนกัน ทานได้ทุกเพศ คนปกติ หรือคนป่วยก็ทานดี เพราะสามารถทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดจมูกข้าวและรำข้าว : จะไปช่วยเสริมสร้างในส่วนที่เราไม่ได้รับ รับน้อยไป หรือในส่วนที่ต้องการเสริม ซึ่งน้ำมันสกัดจมูกข้าวและรำข้าวที่ดี ต้องสกัดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสีข้าวเท่านั้น จึงจะมีสารอาหารครบถ้วน (โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจผิดคิดว่า ต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วสีภายใน 24 ชั่วโมง จริงๆแล้วข้าวที่เราเก็บเกี่ยวนั้นสามารถเก็บไว้ได้ โดยยังไม่ต้องสี นานถึง 1-2 ปีค่ะ ที่ต้องสกัดภายใน 24 ชั่วโมง หมายถึง การนำรำข้าวที่สี (จากข้าวที่เก็บไว้) มาสกัดภายใน 24ชั่วโมงค่ะ

น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวดีอย่างไร

โดยเฉพาะตัวแกมมมาออริไซนอล : ถ้าเลย 24 ชั่วโมง หลังจากสีข้าว จะไม่มีสารเหล่านี้หลงเหลืออยู่เลยหรือเหลือน้อยมากๆ ไม่ต่างจากการทานข้าวกล้องธรรมดา น้ำมันสกัดจมูกข้าวและรำข้าวที่มีคุณภาพ ต้องใช้รำข้าวสดหลังจากสีข้าวภายใน 24 ชั่วโมง ผลิตด้วยโรงงานที่มีมาตรฐาน และสารเคมีที่ใช้สกัดเฮกเซนหลงเหลืออยู่หรือไม่เกิน 30 ppm (Part Per Million หรือ 1 ส่วน ใน 1 ล้านส่วนนั้นเองค่ะ) ซึ่งสีของน้ำมันรำข้าวจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของข้าว และการสกัด เป็นต้น