เยลลี่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว

เยลลี่น้ำมันรำข้าวอาร์แอนด์จี

เยลลี่น้ำมันรำข้าว

เยลลี่ หรือ เจลลี่ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว

ปี ๆ หนึ่งบ้านเรามีการปลูก ข้าวเพื่อการบริโภคและส่งออกข้าวประมาณ 18-20 ล้านตันข้าวเปลือก ในจำนวน นี้เมื่อผ่านกระบวนการสีเป็นข้าวสารจะได้รำข้าวออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้ประโยชน์รำข้าวที่ผ่านมาก็ง่าย ๆ คือ ส่วนหนึ่งนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าว แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ นำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงหมูบ้าง เลี้ยงปลาบ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะยังมีรำข้าวเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก จนมีผู้ประกอบการรายหนึ่งมีไอเดียว่า จะมีวิธีการไหนบ้างที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรำข้าวได้

.

เยลลี่ผสมน้ำมันรำข้าว

อาร์แอนด์จี


 

ณัฐวุฒิ เตชะวณิช ผู้บริหาร บริษัท นูทริชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ จำกัด กล่าวว่า จากไอเดียที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันรำข้าวที่ ขายได้กิโลกรัมละไม่กี่ บาท ก็เข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยทั้งตัวคุณประโยชน์จากรำข้าวว่าสามารถนำไปทำ อะไรบ้าง รวมถึงศึกษาโอกาสทางการตลาดควบคู่กันไปด้วย ก็ได้น้ำมันรำข้าวที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารเสริมออกมา ภายใต้แบรนด์ ORIZANEX”เรา ทำตลาด ORIZANEX ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาได้ 2 ปีแล้ว ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์นั้นค่อนข้างมีประโยชน์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและคนรุ่นใหม่มีการตอบรับค่อนข้างดี แต่สิ่งที่เราคิดต่อก็คืออยากให้เด็ก ๆ สามารถทานได้ง่ายขึ้น จึงพัฒนาต่อโดยการทำน้ำมันรำข้าวในรูปแบบกัมมี่”

 เยลลี่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว

 


กัมมี่ ก็จะคล้าย เยลลี่ คือการพัฒนาใช้ เจลาตินไปผสมกับตัวน้ำมันรำข้าวจนทำออกมาเป็นเม็ด ซึ่งเมื่อเด็กเห็นก็จะรู้สึกอยากรับประทานเพราะจะตัดความรู้สึกที่เหมือนทาน ยาออกไปน้ำมันรำข้าว รูปแบบเดิมนั้นจะเป็นแคปซูลเม็ดใหญ่ ๆ แต่สินค้าใหม่ ที่เราได้ทุนการพัฒนาจาก สสว.นั้น เราทำเป็น เยลลี่ โดยส่วนผสมระหว่างตัวน้ำมันรำข้าวสกัด กับส่วนผสมที่เป็นซอฟต์เจลในการผลิต ให้เป็นเม็ด ๆ จะเป็นเนื้อเดียวกันเลย ซึ่งหยิบง่าย ทานง่าย และยังให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิม”ณัฐ วุฒิเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า ก่อนที่จะเบนเข็มธุรกิจมาทำน้ำมันรำข้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น เคยทำธุรกิจไบโอดีเซลมาก่อน ซึ่งพอทำไปได้ระยะหนึ่งก็พบว่า ไบไอเป็นธุรกิจที่ไร้อนาคตสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง เนื่องจากถูกกีดกันจากรายใหญ่ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานจนรายเล็กไม่สามารถทำได้
“แต่ ก็ถือว่าโชคดีที่คิดถูก ที่บอกลาธุรกิจไบโอดีเซลและหันมาลุยธุรกิจเสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าวเต็มตัว เพราะตลาดกว้างมาก คู่แข่งก็ไม่เยอะ เห็นได้จากการผลิตช่วงที่ผ่านมาสามารถเดินหน้าได้เต็มที่ สินค้าขายได้และยังพัฒนาต่อได้อีก