ทานน้ำมันรำข้าว R&G ยังไงให้ได้ผลดี

ปริมาณการบริโภคน้ำมันรำข้าว ที่พอเหมาะ

• ช่วยบำรุงให้ร่างกายแข็งแรง บำรุงผิวพรรณ : รับประทาน 1-2 แคปซูล/วัน
• สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ : รับประทาน 4-6 แคปซูล/วัน

 – ไม่แนะนำให้ทานเกิน 6 แคปซูล / วัน
 – ควรแบ่งการทานออกเป็น เช้า กลางวัน เย็น

กลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักเกิน
• แนะนำทาน 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที

กลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักน้อย
• แนะนำทาน 2 แคปซูล หลังอาหาร 30 นาที

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกายของแต่ละบุคคล